Bubee Homepage

24 พฤศจิกายน 12 ทูตส่งข่าว

เรื่องการบังเกิดของพระเยซูคริสต์  เกิดขึ้นแบบนี้

มารดาของพระองค์คือมารีย์ ได้หมั้นไว้กับโยเซฟ

ก่อนที่จะใช้ชีวิตด้วยกัน

เธอก็ได้มีครรภ์แล้วด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ถอดความจากมัทธิว 1:18

การหมั้นหมายในสมัยของมารีย์ โยเซฟนั้นก็คือ
พ่อแม่ของฝ่ายชายจะเลือกหญิงสาวที่จะมาเป็นภรรยาของลูกชาย

ต่อมาเมื่อถึงเวลาเหมาะสม ก็จะมีการตระเตรียมสิ่งต่าง ๆ รวมถึงการมีข้อตกลงระหว่างกัน

โดยมีพยาน  เท่ากับว่า ทั้งสองฝ่ายผูกพันกันทางกฎหมายแล้ว
จะเลิกกันได้ก็ต้องมีการหย่าทางกฎหมายเช่นกัน

สำหรับกรณีของโยเซฟและมารีย์นี้  มีเรื่องที่ทำให้โยเซฟต้องคิดหนัก
เพราะว่า มารีย์กำลังมีครรภ์

เธอตั้งครรภ์ในวันที่ทูตสวรรค์มาบอกข่่าวนั่นแหละ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.