Bubee Homepage

24 มกราคม 12 อย่าหลง ๆ ลืม ๆ

ลูกของเราเอ๋ย อย่าลืมคำสอนของเรา

แต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเรา

เพราะว่า มันจะทำให้เจ้ามีชีวิตยืนนาน

ทำให้เจ้ามีความสมบูรณ์พูนสุข

ถอดความจาก สุภาษิต 3:1

การเชื่อฟังพ่อแม่ ที่สอนสั่ง   การฟัง และจดจำคำสอนเหล่านั้น

ทำให้ลูกปลอดภัย

แต่เมื่อลูกหลงลืม ไม่ใส่ใจคำสอนที่พ่อแม่เคยบอกให้ระวัง

มองซ้ายมองขวาเวลาข้ามถนน  ทั้งครอบครัวก็เดือดร้อน

เมื่อพระเจ้าทรงเตือนอะไรเราจากพระคำของพระองค์

อ่านแล้ว ก็ให้เราจำไว้ ไม่หลงลืม

เพราะว่า พระคำของพระเจ้าจะทำให้เรามีชีวิตยืนนานจริง ๆ

แถมยังสมบูรณ์พูนสุขด้วยความสุข….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.