Bubee Homepage

24 สิงหาคม 11 มุมมองใหม่ 3

สรรเสริญแด่พระเจ้า  ผู้ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูเราทั้งหลายอยู่ทุกวัน

ถอดความจาก สดุดี 68:19

ตอนแรก ๆ  มิ้นกับนีน่าไม่สบายใจ ที่ต้องเปลี่ยนจากโรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนวัดใกล้บ้าน

ทั้งสองคิดเหมือนคนอื่น ๆ ว่า โรงเรียนเอกชนดีกว่า

แต่วันนี้ พี่น้องต่างมีความสุขที่ได้มีเพื่อนซอยเดียวกัน

มีแก๊งจักรยานขับตามกันไปจากบ้านไปโรงเรียน จากโรงเรียนกลับบ้าน

มีความสุขมากเลย

ถึงจะจน   ไม่มีเงินเหมือนเมื่อก่อน

แต่ชีวิตก็ยังเดินต่อไปได้  อย่างมีความสุขเสียด้วย

ปิดการแสดงความคิดเห็น.