Bubee Homepage

24 เมษายน 2014 เสียงเรียกที่เปลี่ยนหลังค่อม

เมื่อพระเยซูทรงเห็นเธอ  ก็ทรงเรียกเธอมาใกล้ๆ

ถอดความจาก ลูกา 13:12

Daily2014_4_24

วันนั้น  เป็นวันสะบาโต  วันที่ชาวยิวจะไปรวมกันที่ธรรมศาลา
จะไม่ทำงานตามปกติ  ถือเป็นวันบริสุทธิ์ที่พวกเขาจะมาฟังพระคำของพระเจ้า

พระเยซูทรงอยู่ในธรรมศาลา พร้อมกับประชาชน สาวก และเหล่าธรรมาจารย์พรั่งพร้อม
มีหญิงคนหนึ่งถูกผีเข้าทำให้เธอไม่สามารถยืดตัวตรงได้
ไปไหนมาไหน ทำอะไรก็หลังโค้งงออยู่อย่างนั้น
กลายเป็นคนหลังค่อมอย่างรุนแรง  เธอเป็นอย่างนั้นมา 18 ปีแล้ว

โอ… 18 ปีกับการต้องมีหลังค่อม  มันทรมานจริง ๆ
เพื่อน ๆ ลองเดินหลังค่อมสักชั่วโมงก็จะรู้ว่า มันทรมานอย่างไร
เมื่อพระเยซูทรงเห็นเธอ  ก็ทรงเรียกเธอมาใกล้ๆ ตรัสว่า
“หญิงเอ๋ย .. เจ้าเป็นอิสระจากความพิการของเจ้าแล้วนะ”
และพระองค์ทรงวางมือบนตัวเธอ
ในทันใดนั้นเอง หลังของเธอก็ยืดได้  เธอดีใจมาก
และกล่าวคำสรรเสริญพระเจ้าด้วยใบหน้าเบิกบาน….

แต่เรื่องไม่จบเพียงแค่นี้….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.