Bubee Homepage

25 กรกฎาคม 12 ใจที่มุ่งทำชั่ว

เพราะว่า การลงโทษเมื่อมีการทำชั่วนั้น ไม่ได้ทำอย่างรวดเร็ว

ใจของมนุษย์จึงมุ่งที่จะทำสิ่งชั่วช้า

ถอดความจาก ปัญญาจารย์ 8:11

สิ่งที่พลอยต้องเผชิญ  มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะต้องเจอก่อนวัย

รักในวัยเรียน  มันส่งผลยากกว่าที่คิดนะ

บางคนไม่ได้ท้อง ก็นึกว่ารอดตัว

แต่หลายคนกลับเจอโรคร้ายที่ไม่คาดฝัน

ส่วนตัวผู้ชาย ก็ไม่ได้ถูกจัดการ ไม่ได้ถูกลงโทษ

พวกเขาก็ลอยนวล และคิดทำสิ่งชั่วช้ากับเด็กหญิงคนอื่นต่อไป

นี่เป็นปัญหาส่วนตัวของเด็กชาย เด็กหญิง

เป็นสิ่งที่คนเราทำผิดกันซ้ำซาก

คิดใหม่ได้แล้ว สำนึกผิด และตั้งใจว่าเราจะไม่ทำผิดอย่างนี้อีก

ขอพระเจ้าทรงยกโทษ และออกห่างจากความผิดที่มีแต่ส่งผลร้ายต่อตนเอง

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.