Bubee Homepage

25 กรกฎาคม 2014 อุปมาสิบมินา

“เจ้าจงเอาเงินนี้ไปทำธุรกิจจนกว่าเราจะกลับมา”

ถอดความจาก ลูกา 19:13

Daily2014_7_25

หลังจากนั้น พระเยซูกับศิษย์ของพระองค์ก็เดินทางใกล้กรุงเยรูซาเล็มมากแล้ว
เมื่อพวกศิษย์ฟังและเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่พระเยซูตรัส
ต่างก็คิดกันว่า แผ่นดินของพระเจ้า  หรือการปกครองของพระเจ้ากำลังจะเกิดขึ้นทันทีทันควัน
ดังนั้น พระเยซูจึงเล่าคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟัง
มีชายผู้มีเกียรติคนหนึ่ง  ต้องออกเดินทางไปยังเมืองไกล
เพื่อจะรับอาณาจักรมาครอบครอง แล้วเขาก็จะกลับมา

เขาเรียกคนรับใช้ 10 คนมา และให้เงิน 10มินา

กล่าวว่า “เจ้าจงเอาเงินนี้ไปทำธุรกิจจนกว่าเราจะกลับมา”

แต่…มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
คนที่อยู่ในอาณาจักรที่เขาจะครอบครองนั้น ไม่ชอบเขา
จึงส่งตัวแทนมาบอกว่า
“เราไม่ต้องการให้ท่านผู้นี้มาปกครองเรา”
แต่ถึงกระนั้น เขาก็ได้อาณาจักรนั้นมาอยู่ดี
เมื่อเขากลับมาจึงเรียกคนรับใช้ที่เขาได้ให้เงินไว้มาพร้อมหน้าพร้อมตา
เพื่อจะได้รู้ว่า ที่ให้ไปทำธุรกิจนั้น  สำเร็จเรียบร้อยหรือไม่….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.