Bubee Homepage

25 กุมภาพันธ์ 2014 หลักการออกไปรับใช้

เมื่อเจ้าเข้าไปในเมืองใด และมีคนต้อนรับ
ก็จงรับประทานอาหารที่เขาจัดหาให้…
ด้วยว่า ผู้ทำงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตน
อย่าเปลี่ยนจากเรือนนี้ไปเรือนโน้น….

ถอดความจาก ลูกา 10:8

Daily2014_2_25

 

พระเยซูทรงสั่งสาวกว่า เมื่อเดินทางไปโดยไม่ให้เอาย่าม เอาถุงเงินไป
เขาให้กินอะไรก็กินอย่างนั้น อย่าเรื่องมาก
ถือว่า เป็นค่าจ้างของการทำงาน ไม่ต้องไปขอเงินพิเศษด้วย

พระองค์ไม่ให้ทักทายคนตามทาง เพราะว่า
ในสมัยก่อนนั้นการทักทายกัน ไปๆ มาๆ มันเป็นการกินอาหารด้วยกัน
นานเป็นวัน ๆ  ศิษย์ของพระองค์ไม่ควรจะเสียเวลากับการกินเลี้ยงเหล่านั้น

พระองค์เมื่อไปเมืองใด ๆ ก็ให้พักอยู่ที่บ้านเดียว
ไม่ให้เที่ยวไปมาหาบ้านดี ๆ อยู่ … อยู่อย่างไรก็ต้องอยู่ได้
ไม่ใช่ไปหาโฮมเสตย์ดี ๆ

หน้าที่ของพวกเขาคือ รักษาคนป่วยให้หายโรคและประกาศว่า
แผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้ว ให้กลับใจใหม่

เพื่อน ๆ ครับ  พระเยซูไม่อนุญาตให้ศิษย์ของพระองค์โลภเอาเงิน
แต่ให้บริการถึงที่สุด เท่าที่จะทำได้
และถ้าเมืองไหนไม่รับรอง  ก็ให้ออกมาได้
แถมให้สะบัดผงดินของเมืองนั้นออกจากเท้าด้วย

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.