Bubee Homepage

25 ตุลาคม 11 ทุกข์เพิ่มขึ้น

ความทุกข์ใจของฉันก็รุนแรงขึ้น  ….

ถอดความจาก สดุดี 39:2

เมื่อเด็ก  ๆ  รู้ความจริงว่า อะไรเป็นอะไร  มันก็ทุกข์ใจขึ้น

ไม่นึกว่า มีคนที่สามารถขโมยสมบัติสาธารณะไปจากประชาชน โดยไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อย

ที่แย่ไปกว่านั้นคือ  แม้พวกเขาเห็นความวิบัติที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น

แต่พวกเขาก็ยังพอใจที่จะทำต่อไป  แถมยังเป็นขบวนการอันใหญ่โต ซับซ้อน

ทำลายต่อไป  ขโมยต่อไปไม่หยุดยั้ง

ความทุกข์ใจของประชาชนจึงเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.