Bubee Homepage

25 ตุลาคม 12 มหัศจรรย์ในห้องขัง 7

สำหรับข้าพเจ้านั้น การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์

แต่ถึงจะตายก็ได้กำไร

ถอดความจากฟีลิปปี 1:21

บางคนที่รับใช้พระเจ้าจนตัวตาย  ก็มี

แต่สำหรับหยางเค่อนั้น   พระเจ้ายังทรงมีภารกิจให้เขาทำ

ดังนั้น พระองค์จึงได้ประทานการรักษาอย่างอัศจรรย์ให้กับเขา

ต่อหน้าต่อตาเพื่อน ๆ  ที่อยู่ในคุกห้องนั้น

เขาเอง ไม่แคร์แล้วว่า จะอยู่หรือจะตาย  จะเป็นอย่างไหนก็ดีเหมือนกันทั้งสิ้น….

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.