Bubee Homepage

25 ตุลาคม 2013 รักศัตรูอย่างนั้นหรือ?

จงรักศัตรูของท่าน
จงทำดีให้แก่คนที่เกลียดท่าน
จงเป็นพรให้แก่คนที่แช่งท่าน
และอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้าย….

ถอดความจากลูกา 6:28

Daily2013_10_25-1

โห… พระเยซูครับ  ทรงให้เราทำสิ่งที่ยากมาก ๆ
เราไม่ได้อยากที่จะรักศัตรู
ไม่อยากให้ของดีกับเขา
เขาสมควรจะได้รับการแก้แค้นไม่ใช่หรือครับ
เขาทำร้ายใคร เขาก็ควรได้รับสิ่งนั้นตอบแทน
เอาอย่างนี้ได้ไหม…??
ดูว่ามันทำจากบรรทัดบนมาบรรทัดล่างยากมาก…

 Daily2013_10_25-2

บู้บี้คิดว่า ขอทำจากบรรทัดล่างขึ้นไป
ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราทำได้ก่อน
จริง ๆ แล้ว บู้บี้ก็ต้องทำอย่างนั้นแหละ

พยายามอธิษฐานทั้ง ๆ ที่ใจไม่อยากเลย
ถึงแม้เราไม่อยากทำ แต่เราจะทำตามที่พระองค์ทรงสั่ง
ยอมอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้าย

พระเจ้าจะได้ทรงช่วยเปลี่ยนเขาและเปลี่ยนตัวเรา
การอธิษฐานก็เป็นพรให้แก่เขาแล้ว
ที่เขาจะทำชั่วร้ายมากขึ้น ก็จะได้ลดลง
แล้ววันหนึ่งเรา จะได้ขอบคุณพระเจ้า
ที่ศัตรูกลับเปลี่ยนแปลง….

วิธีของพระเจ้านี้ ดีจริง ๆ

อ่านเรื่องนี้ดูซิ…. คอรี เทนบูม

ปิดการแสดงความคิดเห็น.