Bubee Homepage

26 ธันวาคม 2013 แสงจากตะเกียง

แต่จะตั้งไว้ที่เชิงตะเกียง เพื่อให้คนที่มาได้เห็นแสงสว่างนั้น

ถอดความจากลูกา 8:16

Daily2013_12_26

หลังจากที่พระเยซูทรงเปิดเผยความหมายของเมล็ดพันธุ์ที่หว่านไป
พระองค์ก็ทรงคุยเรื่องตะเกียงที่จุดไว้…
ไม่มีใครหรอก ที่จะจุดตะเกียงที่ให้แสงสว่าง
แล้วเอาถังไปครอบไว้ ให้มันมืด
หรือเอาตะเกียงไปวางไว้ใต้เตียง แทนที่จะให้ส่องสว่างในห้อง

เมื่อจุดตะเกียง ผู้จุดก็จะตั้งมันไว้บนเชิงตะเกียง
ทำให้แสงสว่างส่องไปทั่ว ๆ ….
ก็เหมือนกับเรามีพระคำของพระเจ้าในตัว เราก็อย่าแอบมันไว้
แต่แบ่งปันให้เพื่อนๆ ของเราได้รู้ด้วย
เราจะได้เป็นเหมือนตะเกียงที่ส่องสว่างในห้องนั้นครับ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.