Bubee Homepage

25 พฤศจิกายน 2013 บ่าวแสนรัก

มีทาสของนายร้อยผู้หนึ่ง เป็นคนที่เจ้านายรักมาก
เขาป่วยหนักเกือบจะตายอยู่แล้ว

ถอดความจาก ลูกา 7:1

Daily2013_11_25-1หลังจากที่พระเยซูทรงสอนประชาชน
เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของคนสร้างบ้านสองแบบ
พระองค์ก็ทรงเข้าไปในเมืองคาเปอรนาอูม
เมืองนี้อยู่ริมทะเลสาบกาลิลีทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ชาวเมืองส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นชาวประมง
และทำนาทำไร่
ไม่ใช่เมืองหลวงแต่ก็มีคนอาศัยอยู่มากพอสมควร

 

Daily2013_11_25-2

 

ดูชายคนนี้ซิ  เขาป่วยหนัก เกือบจะสิ้นชีวิตไป
และคนที่เฝ้ามองเขาอยู่ หาใช่เพื่อนของเขาไม่
แต่เป็นเจ้านายที่รักเขามาก
เขาเสียใจที่บ่าวของเขาป่วยทรุดลงไปเรื่อย ๆ

เป็นไปได้อย่างไรที่ทหารโรม ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นทหารที่โหดร้ายมาก
จะมีความรักให้กับเพื่อนมนุษย์เช่นนี้
นี่เป็นเรื่องจริงที่ไม่น่าเชื่อ
เราเคยรักใครมากแบบนี้บ้างไหม

ปิดการแสดงความคิดเห็น.