Bubee Homepage

25 มกราคม 12 ผูกไว้ที่คอ

อย่ายอมให้ความภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้าไป
ผูกมันไว้ที่คอของเจ้า
เขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งใจของเจ้า

ถอดความจากสุภาษิต 3:3


ข้อความข้างบน พูดให้ชัดขึ้นคือ
อย่าทิ้งความรักอันมั่นคงและความซื่อสัตย์ที่มีต่อเพื่อนของเรา

ที่มีต่อพ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือคนที่เรารัก

อย่าทำอะไรที่เป็นการโกงเ้ขา
หรือทรยศเขาเลย

ให้จำใส่ใจไว้ว่้า เราจะสัตย์ซื่อ มั่นคง และภักดีเสมอ

ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.