Bubee Homepage

25 มิถุนายน 2013 พระบุตรพระเจ้าสูงสุด

ลูกชายคนนี้จะยิ่งใหญ่ จะถูกเรียกว่า 
พระบุตรของพระเจ้าสูงสุด
พระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของราชาดาวิด
ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเขาให้แก่เขา 

ถอดความจาก ลูกา 1:32

Daily2013_6_25-1

ทูตกาเบรียล กล่าวต่อไปว่า

“ลูกชายคนนี้จะยิ่งใหญ่ จะถูกเรียกว่า  พระบุตรของพระเจ้าสูงสุด 

พระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของราชาดาวิด    ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเขาให้แก่เขา”

ในความคิดของชาวยิว  ลูกชาย คือคนที่เหมือนพ่อทุกกระเดียด

เหมือนกับโคลนนิ่งมายังไงยังงั้น ถ้าบอกว่า เขาเป็นใคร เป็นบุตรใครเท่ากับ

เขามีคุณสมบัติของคุณพ่อของเขาเปี๊ยบ

มารีย์ยิ่งตาโต…. จะมีลูกชาย… เหมือนกับพระเจ้า!!!   ยังไงกัน??

 

 

Daily2013_6_25-2

ทูตกาเบรียลยังพูดไม่จบ   ท่านกล่าวต่อไปว่า

“พระองค์จะทรงครอบครองเหนือครอบครัวของยาโคบตลอดไปเป็นนิตย์

และอาณาจักรของพระองค์จะไม่มีที่สิ้นสุดเลย………”

มารีย์ฟังแล้วก็แปลกใจ  จะให้ตั้งครรภ์ และลูกชายผู้นี้ จะครอบครองราวกับราชา

ไม่ใช่คนธรรมดา แต่เป็นราชาที่มีอาณาจักร!!….

เป็นราชาที่เป็นลูกชายของพระเจ้า…!!!

ท่านทูตจะอธิบายอะไรต่ออีกไหมเจ้าค่ะ?….. เธอคงคิด

ปิดการแสดงความคิดเห็น.