Bubee Homepage

25 สิงหาคม 11 มุมมองใหม่ 4

พระเจ้าขา   พระดำริของพระองค์นั้นดีกับเราจริง ๆ

รวมกันเข้าก็มากมายเหลือเกิน

ถอดความจากสดุดี 139:17

นอกจากจะไม่ต้องขึ้นรถโรงเรียนตะเวนไปตามบ้านเพื่อนแล้ว

มิ้นยังมีความสุขกับการวิ่งไล่จับตั๊กแตนแสนสวย

แถมยังได้เล่นตอนเย็นกับเพื่อน ๆ และน้องอีก

ชีวิตวัยเด็กน่าเป็นอย่างนี้ จึงจะสมกับเป็นวัยเด็ก

ไม่ใช่อยู่กับทีวี  รถโรงเรียน  เกมบอย หรือเรียนพิเศษ

ผู้ใหญ่ที่วัยเด็กได้เล่นสนุก จะยิ้มออกเสมอเมื่อนึกถึงวันก่อน ๆ

ในขณะที่ผู้ใหญ่ซึ่งตอนเด็กนั่งอยู่แต่หน้าจอ จะจำความสุขอะไรไม่ค่อยได้เลย….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.