Bubee Homepage

25 สิงหาคม 12 ปฏิเสธครั้งที่ 1

เปโตรไม่ยอมรับ กล่าวว่า

“เจ้าพูดอะไร  ข้าไม่รู้เรื่อง   ข้าไม่เข้าใจ”

ถอดความจาก มาระโก 14:68


Gerard_van_Honthorst (1592-1656)

 

ขณะที่พระเยซูกำลังถูกสอบสวน และถูกคนเหล่านั้นกระทำอย่างไร้ความปราณี

พระองค์ถูกตบพระพักตร์  เยาะเย้ยและดูหมิ่นท่ามกลางคนที่มีใจเกลียดชังท่วมท้น

เปโตร อยู่ที่ลานบ้าน… รอคอยดูว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

เขายังนึกไม่ออกว่า จะช่วยพระเยซูอย่างไรดี… รู้แต่ว่า ต้องอยู่ใกล้ ๆ พระองค์

เขานั่งผิงไฟอยู่  ขณะนั้น เขาไม่รู้ตัวว่า มีใครกำลังจ้องมองเขาอยู่

“แก…. แกอยู่กับท่านเยซูชาวนาซาเร็ธนี่นา   ฉันเคยเห็น”

สาวใช้คนหนึ่งชี้หน้าเขา ตะโกนเสียงดัง

ทันใดนั้น   ทุกคนหันมามองเปโตรเป็นตาเดียว

“เจ้าพูดอะไร  ข้าไม่รู้เรื่อง   ข้าไม่เข้าใจ”

เขาหันมาตอบเธอ  แล้วเดินออกไปที่ประตูบ้าน  ไม่ต้องการอยู่ใกล้ ๆ คนเหล่านี้อีก

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.