Bubee Homepage

25 สิงหาคม 2013 อธิษฐานเพื่อเราด้วย!

แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเฝ้าดู
เหล่าคนที่ยำเกรงพระองค์
คนที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์
เพื่อจะทรงช่วยกู้เขาให้พ้นความตาย

ถอดความจาก สดุดี 32:18-19

pray_for_egypt

 

เด็กชายที่เมืองอัปเปลโลในซีเรีย

เด็กชายที่เมืองอัปเปลโลในซีเรีย

ขณะนี้ คนที่ซีเรียและอียิปต์ทั้งประเทศไม่มีความสุขเลย
ที่ซีเรีย มีคนตายไปแล้วเป็นแสนคนจากสงครามภายในประเทศ
เพื่อน ๆ ครับ เราอย่าลืมพวกเขา อธิษฐานเผื่อ
ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เหตุการณ์ร้ายเหล่านี้ ได้จบลง
ขอพระเจ้าประทานความปลอดภัยให้กับเด็ก ๆ ผู้หญิง คนชราเป็นพิเศษ
ขอพระเจ้าทรงฟังเสียงของทุกคนที่ร้องทูลขอต่อพระองค์

ปิดการแสดงความคิดเห็น.