Bubee Homepage

25 สิงหาคม 2014 เวลาสุดท้าย

เยรูซาเล็มจะถูกคนต่างชาติเหยียบย่ำ
จนกว่าเวลาของคนต่างชาตินั้นจะสิ้นสุดลง

ถอดความจาก ลูกา 21:24

Daily2014_8_25

แต่เมื่อเจ้าเห็นว่า กรุงเยรูซาเล็มถูกกองทัพมากมายล้อมอยู่
ขอให้รู้ว่า เวลาที่นครนี้จะถูกทิ้งร้างไร้ผู้คนใกล้มาถึงแล้ว
จงให้คนที่อยู่ในยูเดียหนีไปที่ภูเขา
ให้คนที่อยู่ในเมืองหนีออกมา
อย่าให้ใครที่อยู่นอกเมืองพยายามเข้าไปในเมืองอีก
เพราะเวลานั้น เป็นเวลาแห่งการแก้แค้น
เพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างที่ได้เขียนบันทึกไว้
สำเร็จตามคำเหล่านั้นทุกประการ

สำหรับหญิงมีครรภ์
และคนที่มีลูกเล็กเด็กแดงในวันนั้นจะลำบากมาก!

เพราะว่าในโลกนี้ พวกเขาจะต้องเจอกับความทุกข์ยากแสนเข็ญ
พวกเขาจะล้มลงด้วยคมดาบ และถูกจับไปเป็นเชลยตามประเทศต่าง ๆ
เยรูซาเล็มจะถูกคนต่างชาติเหยียบย่ำ
จนกว่าเวลาของคนต่างชาตินั้นจะสิ้นสุดลง

ปิดการแสดงความคิดเห็น.