Bubee Homepage

25 เมษายน 2014 กฎของคนหน้าซื่อใจคด

คนทั้งหลายก็ชื่นใจกับความดีล้ำเลิศที่พระเยซูทรงกระทำ

ถอดความจากลูกา 13:17

Daily2014_4_25

เรื่องยังไม่จบเพราะเหล่าผู้นำในธรรมศาลา โกรธมาก
ที่เขาโกรธเพราะพระเยซูทรงรักษาคนให้หายป่วยในวันสะบาโต
ซึ๋งเขาถือเป็นวันบริสุทธ์สุดยอด ต้องไม่ทำงานอะไร
พวกเขาพูดกับประชาชนในธรรมศาลาว่า
“นี่นะ… มีหกวันที่ทำงานได้ ก็มาวันอื่น ๆ แล้วก็หายโรคกันซิ
ไม่ใช่ต้องมาทำในวันสะบาโต”
เมื่อได้ยินเช่นนั้น
พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า
“เจ้าคนหน้าซื่อใจคด!
เจ้าแต่ละคนไม่ได้ปล่อยให้ฝูงลาออกไปกินน้ำในวันสะบาโตหรอกรึ?
ไม่สมควรหรือที่หญิงคนนี้ซึ่งเป็นลูกสาวอับราฮัม
เธอถูกซาตานผูกมัดเอาไว้ตั้ง 18 ปีแล้วจะหายเป็นอิสระในวันสะบาโต?”
ขณะที่พระองค์กล่าวคำเหล่านี้
เหล่าศัตรูของพระองค์จึงต้องเสียหน้า อับอายไปตาม ๆ กัน
คนทั้งหลายก็ชื่นใจกับความดีล้ำเลิศที่พระเยซูทรงกระทำ

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.