Bubee Homepage

26 กรกฎาคม 12 ไม่ทำซ้ำ

ใจแตกร้าวฟกช้ำและสำนึกผิดนั้น
พระเจ้าจะไม่ทรงดูหมิ่นเลย

ถอดความจากสดุดี 51:17

พลอยนึกไม่ถึงว่า ความรู้สึกดี ๆ  รักแรกที่เธอมีให้ใครคนหนึ่ง

กลับกลายจะมาเป็นบาดแผลที่เจ็บปวดเช่นนี้

เป็นความอับอาย กลายเป็นจุดรวมสายตาของเด็กวัยรุ่น

และเธอต้องหมกตัวอยู่ที่อื่น  ที่ ๆ ไม่ใช่บ้านของตัวเอง แม้จะเป็นบ้านยายก็เถอะ

ตอนที่พลอยต้องการเขาคนนั้นมาปลอบใจมากที่สุด  …กลับไม่เห็นแม้เงา

 

แต่เพื่อน ๆ ที่เจอปัญหาแบบนี้ และกำลังเจ็บปวดหัวใจนัก… ขอให้เพื่อนทราบว่า

กลับมาหาพระเจ้า  ขอให้พระองค์อภัยบาป  แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่

การพลาดพลั้งครั้งหนึ่งนั้น ควรกลายเป็นบทเรียนที่เธอจะไม่ทำซ้ำอีก

ใจแตกร้าวฟกช้ำและสำนึกผิดนั้น พระเจ้าจะไม่ทรงดูหมิ่นเลย

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.