Bubee Homepage

26 พฤษภาคม 12 อาทิตย์มืด!

เมื่อความยากลำบากผ่านพ้น ดวงอาทิตย์จะมืดไป
ดวงจันทร์จะไม่ส่องแสง
ดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้า
บรรดาสิ่งที่มีพลังอำนาจบนฟ้าจะสั่นสะเทือน

ถอดความจากมาระโก 13:24

ภาพเ้อื้อเฟื้อจากคุณ Ken Lund  ผ่าน flickr

ในวันที่พระเยซูทรงกล่าวถึงนั้น

เราจะไม่เห็นภาพดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์บนท้องฟ้าอีกต่อไป

ความมืดจะปกคลุมโลก    และท้องฟ้าจะสั่นสะเทือน คำราม

ลองคิดดูแล้วกันว่า มันจะน่ากลัวเพียงใด

แค่ฝนตกฟ้าคะนองมันก็น่ากลัวแล้ว

นี่จะไม่มีความสว่าง แล้วยังสั่นสะเทือนด้วย..!!

 

พระเจ้าครับ
ผมแค่ได้ยิน ก็รู้สึกสะท้านด้วยความกลัว

ผมจินตนาการครับว่า มันเหมือน…..มันคล้าย..
ตอนอยู่ในโรงหนังนาน ๆ  โดยไม่มีแสง มีแต่เสียงดังกระหึ่มรอบตัว
แต่คราวนี้มันจะน่ากลัวกว่านั้นเยอะ
ผมไม่รู้อะไรมากครับ
ผมขออย่างหนึ่งครับ

ขอพระองค์ทรงอยู่กับผมถ้าผมยังมีชีวิตถึงวันนั้น


ปิดการแสดงความคิดเห็น.