Bubee Homepage

26 มกราคม 13 สุภาษิต

คนโง่เง่าดูหมิ่นคำที่พ่อเตือน

แต่คนที่สนใจคำทักท้วง  เป็นคนที่ฉลาดเฉลียว 

ถอดความจาก สุภาษิต 15:5

Daily2013_1_25

วันนี้ ก็เห็นแล้วว่า มันเกิดอะไรขึ้น  กับคนที่เมินคำเตือนของพ่อ….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.