Bubee Homepage

26 มีนาคม 2014 สะอาดให้หมด

“พวกเจ้า เหล่าฟาริสี  ชำระถ้วยชามรามไหเสียสะอาด

แต่ข้างในใจของเจ้าซิ เต็มด้วยความโลภ ความชั่วร้าย”

ถอดความจาก ลูกา 11:39

Daily2014_3_26

ขณะที่พระเยซูกำลังคุยเรื่องความสว่างอยู่นั้นเอง
ฟาริสีคนหนึ่ง ก็เชิญพระเยซูไปที่บ้านของเขา
“ท่านอาจารย์ขอรับ เชิญท่านไปรับประทานอาหารที่บ้าน”

พระเยซูตอบรับ และทรงไปกับเขา
เมื่อถึงที่บ้าน พระเยซูก็เข้าไป และเอนพระกายลงตามธรรมเนียม
พวกเขาตกใจ มองหน้ากัน
เอ๊ะ… ทำไมพระเยซูไม่ทรงล้างมือ ล้างเท้าตามพิธี
ยังไงกัน…
แต่ตอนนั้น พระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขา จึงตรัสว่า
“พวกเจ้า เหล่าฟาริสี  ชำระถ้วยชามรามไหเสียสะอาด
แต่ข้างในใจของเจ้าซิ เต็มด้วยความโลภ ความชั่วร้าย”

เจ้านี่ช่างโง่เสียจริง
พระองค์ผู้ทรงสร้างของนอก ก็ทรงสร้างข้างในด้วยไม่ใช่หรือ?
เวลาเจ้าจะให้ทานแก่คนยากจน จงให้ตามที่คิดจากข้างใน…
แล้วเจ้าจะสะอาดถ้วนทั่ว

เพื่อน ๆ ครับ พระเยซูทรงบอกให้เขาใส่ใจที่จะทำจิตใจให้สะอาด
แทนที่จะมีใจสกปรกแต่ข้างนอกสะอาดเว่อ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.