Bubee Homepage

27 ธันวาคม 12 ทำไมต้องให้

ของประทานอันดีทุกอย่าง มาจากเบื้องบน

ถอดความจากยากอบ 1:17

imageทำไมต้องให้ของขวัญ?  ทำไมต้องแจกของขวัญ?

ทำไมช่วงเวลาของวันคริสตมาสจึงกลายเป็นเทศกาลแห่งของขวัญ?

เคยถามบ้างหรือเปล่า….??

มันเริ่มต้นจากการที่พระเจ้าทรงให้ของขวัญอันประเสริฐสุดแก่ชาวโลก

คือองค์พระเยซูคริสต์ ลงมาบังเกิด และได้สิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปเรา

ของขวัญสุดท้ายคือ เราจะได้อยู่กับพระเจ้าเป็นนิตย์

และของขวัญเป็นสิ่งแทนความรู้สึกดี ๆ ที่พระเจ้าทรงมีต่อพวกเรา

พระเจ้าทรงให้เราแล้ว  เราจึงอยากให้ผู้อื่นด้วย  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

โดยไม่หวังเอาหน้า   โดยไม่หวังให้ใครมาชมเชย

เพราะว่าพระเจ้าทรงให้เราก่อน  เราจึงให้เช่นกัน

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.