Bubee Homepage

27 พฤศจิกายน 12 กว่าจะรู้ใจ 5

สติปัญญา พร้อมกับมรดกก็เป็นของดี

ถอดความจากปัญญาจารย์ 7:11

พ่อ แม่ อาจให้มรดกแก่ลูกไม่เหมือนกัน บางท่านก็ให้สมบัติมากมาย
แต่บางท่านให้โอกาสแห่งความรู้ ขอบคุณพระเจ้า
แต่ทั้งหมดนี้ หากขาดปัญญา มันก็ไม่เกิดผลดี
ผู้ที่ประทานปัญญานั้นคือพระเจ้า
พอสองอย่างมาเจอกัน มันก็สร้างสรรค์ชีวิตของคนที่ได้รับเกินคาด
แต่ตอนนั้น มันอาจยากเย็นเหลือทน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.