Bubee Homepage

27 พฤศจิกายน 2013 บ่าวแสนรัก 3

ขออย่าทรงลำบากเลย กระผมเป็นคนที่ไม่คู่ควรจะต้อนรับพระองค์ที่บ้านของกระผม

ถอดความจาก ลูกา 7:7

Daily2013_11_27-1พระเยซูทรงรีบเดินตามชายคนนั้นไปทันที
ดูซิ… ทรงพร้อมที่จะเข้าไปช่วยคนที่ขอต่อพระองค์ด้วยความเชื่อมั่น
นายร้อยรู้ดีว่า พระเยซูองค์นี้จะทรงช่วยบ่าวเขาได้
และพระเยซูก็ทรงยินดีกับการที่นายร้อยเชื่อพระองค์
และมีใจห่วงใยผู้น้อยกว่าตัวเขา

Daily2013_11_27-2ต่แล้ว นายร้อยนึกอะไรขึ้นมาได้  เขาจึงเรียกเพื่อนคนหนึ่งมา
“ขอให้ท่านรีบไปบอกพระเยซูเร็ว ๆ
ว่า ขออย่าทรงลำบากมาที่บ้านของเรา
เพราะเราไม่สมควรที่จะต้อนรับพระองค์ในบ้านนี้
เราต่ำต้อยเกินกว่าที่จะเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยซ้ำ…”
เพื่อนก็งง  ทำไมพูดเช่นนี้
“ไปซิ  รีบไป… บอกพระองค์ด้วยว่า ขอเพียงพระองค์ตรัสสั่ง
บ่าวของเราก็จะหายโรค”

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.