Bubee Homepage

27 มกราคม 12 ถวายพระเกียรติ

จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยสิ่งของที่มี …

ถอดความจากสุภาษิต  3:9

การได้รางวัลมาครั้งนี้  ก็น่าจะเก็บไว้เอง

ถ้าหนูไหมเก็บไว้เอง ก็ไม่มีใครว่าอะไร  เป็นสิทธิของเธอ

แต่หนูไหมกลับคิดถึงคนอื่นที่ขาดแคลนกว่า

การมีน้ำใจให้กับคนอื่นอย่างนี้ เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแน่นอน

ดีใจกับความใจดีของหนูไหม…..

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.