Bubee Homepage

27 มิถุนายน 11 ทางของธัน 19

ที่ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้  ก็เพื่อว่า
จะไม่ให้ใครมาล่อลวงท่านด้วยคำชักชวนที่น่าฟังได้

ถอดความจาก  โคโลสี 2:4

เป็นเวลาพอเหมาะพอเจาะที่ธัน ต้องการความช่วยเหลือพอดี

เขาต้องการเพื่อน  ต้องการผู้อุปการะพอดี   และเด็กวัยรุ่นมากมายตกอยู่ในสภาพแบบธัน

จึงเป็นการง่ายสำหรับคนที่จะชักชวนให้ไปอยู่ด้วย  เป็นพวกเขา  คำชวนนั้นน่าเชื่อ

น่าฟัง  และทำให้รู้สึกว่า ไม่มีใครรักเราเท่าคนนั้นแล้ว

แต่… เจอแบบนี้ให้ระวัง เพราะ..

ไม่มีอะไรได้มาฟรี ๆ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.