Bubee Homepage

27 มีนาคม 2014 ดีไม่ครบ

เจ้าถวายทั้งสะระแหน่  ขมิ้น และผักนาๆ ชนิด

แต่เจ้ากลับไม่ทำสิ่งดีเพื่อผู้อื่น และไม่ได้คิดที่จะรักองค์พระผู้เป็นเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 11:42

Daily2014_3_27

เพื่อน ๆ ครับ  พระเยซูเข้าไปในบ้านของฟาริสี
เพื่อกินอาหารตามคำเชิญ  แต่วันนั้นเอง
ในบ้านของพวกเขา
พระเยซูทรงเตือนฟาริสีว่า

“ดูซิ คนฟาริสี  พวกเจ้านะมีรายได้เท่าไร ก็ถวายคืนมา หนึ่งในสิบส่วน
เจ้าถวายทั้งสะระแหน่  ขมิ้น และผักนาๆ ชนิด
แต่เจ้ากลับไม่ทำสิ่งดีเพื่อผู้อื่น และไม่ได้คิดที่จะรักองค์พระผู้เป็นเจ้า
นี่เป็นวิบัติของตัวเจ้าเอง

ที่พวกเจ้าถวายอยู่ก็ดีแล้ว  แต่ไม่ควรลืมสิ่งดีอื่น ๆ
พวกเจ้าชอบเอาหน้า  นั่งในที่ ๆ มีเกียรติ ที่ของผู้ใหญ่ในธรรมศาลา
ส่วนในตลาดนั้น เจ้าก็ชอบให้คนคอยโค้งคำนับให้
รู้ไหมสิ่งนี้เป็นวิบัติสำหรับพวกเจ้า

เจ้าทั้งหลาย เป็นเหมือนอะไรรู้ไหม
เป็นเหมือนหลุมฝังศพที่คนไม่รู้ว่ามีอยู่ตรงไหนบ้าง
คนก็เดินเหยียบกันไปมา โดยไม่รู้ว่า พื้นดินตรงนั้นมีศพอยู่
นี่ก็เป็นวิบัติของเจ้าเช่นกัน “
สมัยก่อนนั้น หากมีการฝังศพที่ไหน ก็จะต้องมีการทำเครื่องหมาย
ก่อขึ้นมาเพื่อให้คนรู้ เพราะว่า คนยิวถือว่าถ้าไปเหยียบหลุมศพ
จะทำให้พวกเขาเป็นมลทิน   แต่ฟาริสีนี่ดูไม่ออกเลย
ข้างนอกดูดี๊ดี สะอาด เคร่งศาสนา แต่ข้างในจิตใจสกปรกเหลือร้าย

ปิดการแสดงความคิดเห็น.