Bubee Homepage

27 สิงหาคม 11 ไปเป็นเพื่อนกัน

พระเยซูทรงเรียกสาวก 12 คนมาหา
แล้วก็ทรงใช้เขาให้ออกไปเป็นคู่
ให้เขามีฤทธิ์ขับผีร้ายได้ด้วย

ถอดความจาก มาระโก 6:7

ภาพวาดโดย Duccio di Buoninsegna ต้นศตวรรษที่  14

พระเยซูทรงใช้สาวกของพระองค์ออกไปเป็นคู่ ๆ  เพื่อประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า

โดยพระองค์ให้เขามีฤทธิ์ที่จะรักษาคนป่วยให้หายเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงทำ

มีฤทธิ์ที่จะขับผีออกเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงทำ

ทำไมไปเป็นคู่ ๆ  ไม่ไปคนเดียว?

มีหลายเหตุผล  เพื่อน ๆ ลองนึกซิว่า ถ้าคุณครูใช้ให้ไปทำอะไรก็ตาม

ไปคนเดียวหรือไปสองคนดีกว่ากัน?

คนหนึ่งทำอะไรอีกคนเห็น  คนหนึ่งทำอะไรอีกคนช่วย

นี่เป็นหลักการของการทำงานที่ดี

ทำเป็นเพื่อนกัน  ไ่ม่ทำคนเดียว…..

ปิดการแสดงความคิดเห็น.