Bubee Homepage

28 กรกฎาคม 2014 อุปมาสิบมินา 2

คนที่มีอยู่แล้ว  จะได้รับเพิ่มขึ้น 
แต่คนที่ไม่มี แม้ว่าที่เขามีอยู่ ก็จะถูกยึดเอาไป

ถอดความจากลูกา 19:26

Daily2014_7_28

คนแรกมาบอกว่า
“นายขอรับ กระผมทำได้อีก 10 มินาขอรับ “
“ดีมาก เจ้าเป็นบ่าวที่ดีจริงๆ    เป็นเพราะเจ้าได้สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อย

เราจะให้เจ้าครอบครอง 10 เมือง”
คนที่สองบอกว่า
“ท่านขอรับ  กระผมทำได้  5 มินา”
“อืม.. เราจะให้เจ้าครอบครอง  5 เมือง”

อีกคนมากล่าวว่า
“นายท่าน  เงินของท่านนั้น กระผมห่อผ้าเก็บไว้
เพราะกระผมกลัวท่านมาก เพราะท่านเป็นคนเข้มงวด
ท่านเอาในสิ่งที่ท่านไม่ได้ลงทุนลงแรง
ท่านเก็บในสิ่งที่ท่านไม่ได้หว่าน”
นายกล่าวกับเขาว่า

“ตกลง  ข้าจะจัดการกับเจ้าตามคำของเจ้าเอง
เจ้าคนรับใช้ชั่วร้าย!
เจ้ารู้ว่า เราเป็นคนเข้มงวดใช่ไหม?
เราเอาในสิ่งที่เราไม่ได้ลงทุนลงแรงใช่ไหม?
เราเก็บในสิ่งที่เราไม่ได้หว่าน อย่างนั้นซิ”
แล้วเขาก็สั่งคนที่อยู่ข้าง ๆ ว่า
“จงเอาเงิน 10 มินาคืนมาจากเขา และเอาไปให้คนที่มีสิบมินา!”

เราขอบอกเจ้าว่า ….
คนที่มีอยู่แล้ว  จะได้รับเพิ่มขึ้น
แต่คนที่ไม่มี แม้ว่าที่เขามีอยู่ ก็จะถูกยึดเอาไป
จงนำเจ้าคนนี้ออกมา และสังหารเสียต่อหน้าเรา!”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.