Bubee Homepage

28 ตุลาคม 12 ต้องถูกตำหนิเสียบ้าง

พระองค์ทรงตำหนิที่พวกเขานั้น
ทั้งขาดความเชื่อและดื้อรั้นในใจ

ถอดความจาก มาระโก 16:14

 

ภาพวาดโดยเจมส์ทิสสอท

ต่อมาพระเยซูได้พบพวกเขา

ตอนนั้นแหละ สาวกจึงยอมเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้ว
พระเยซูไม่ได้ทรงปล่อยเรื่องนี้เลยตามเลย
เมื่อทรงนั่งรับประทานอาหารด้วยกันกับพวกเขา
พระองค์ทรงตำหนิที่พวกเขานั้นทั้งขาดความเชื่อและดื้อรั้นในใจ
ไม่ยอมเชื่อเพื่อนที่ได้เห็นพระองค์
แน่นอน ทุกคนรู้สึกแย่กับตัวเองที่เป็นเช่นนั้น
แต่แล้ว พระเยซูก็ทรงสั่งให้พวกเขาทำบางอย่างที่ดูเหมือนใหญ่เกินตัวเขามากเหลือเกิน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.