Bubee Homepage

28 ตุลาคม 2013 คำสอนที่แตกต่าง

ใครตบแก้มของท่านข้างหนึ่ง
ก็ให้หันอีกข้างให้เขาด้วย
ใครเอาเสื้อคลุมไป
ถ้าจะเอาเสื้อตัวในด้วยก็ไม่ต้องไปหวง

ถอดความจากลูกา 6:29Daily2013_10_28-1

อ่านไปตรง ๆ ก็งงว่า ทำไมพระเยซูทรงบอกเช่นนี้
โห เขาตบหน้าข้างหนึ่ง เจ็บไม่พอยังจะให้หันอีกข้างให้
เอาเสื้อคลุมไปแล้ว ยังจะเอาอีกก็ต้องให้ไป
มันหมายความว่าอย่างไรกันนี่
การตบหน้านั้น … มีความหมายถึงการดูหมิ่นเหยียดหยาม
ยิ่งเราไปตอบ มันยิ่งเป็นไฟ
ใครอยากจะพูดร้าย ให้ร้าย เราก็ไม่ต้องด่ากลับ โต้กลับ
แบบนั้น ให้เชื่อว่า พระเจ้าจะทรงตอบแทนเอง
เวลาพระเยซูถูกทำร้ายในคืนก่อนที่จะทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน
ทำให้เรารู้ว่า พระองค์ทรงทำอย่างที่พระองค์ได้สอนไว้จริง ๆ

Daily2013_10_28-2

ส่วนการเอาเสื้อคลุมของคนอื่นไปนั้น
ในสมัยโบราณห้ามเด็ดขาด เป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย
ท่านโมเสสบอกไว้ว่า
“ถ้าเจ้าได้รับเสื้อคลุมของเพื่อนบ้านไว้เป็นประกัน
จงคืนของให้เขาก่อนอาทิตย์ตกดิน”
การเอาเสื้อคนอื่นไป ตามชีวิตประจำวันของคนในสมัยของพระเยซูนั้น น่าจะเป็นการปล้นตามถนน
ดังนั้น ถ้าเราต่อต้านเวลานั้นก็อาจจะทำให้เราต้องบาดเจ็บหรืออาจถึงตายก็เป็นได้
พระเจ้าทรงสอนให้เราไม่รีบร้อนแก้คืน
ยามที่เจอปัญหาเฉพาะหน้าเช่นนั้น
ไม่ต้องทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนไปมากกว่าที่เจอ….

ความหมายของเรื่อง มีมากกว่าที่กล่าวมา แต่สำหรับเรา  แค่นี้พอก่อน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.