Bubee Homepage

28 ธันวาคม 12 ไม่เท่ากัน?

ถ้าเป็นการแจกจ่าย ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวาง

ถอดความจาก โรม 12:8

 
Daily2012_12_28

 

สำหรับคนเราแล้ว  รักใครมาก ก็ให้มาก  รักน้อยก็ให้น้อย หรือไม่ให้เลย

การที่เราจะให้อะไรแก่ใคร  น้อยหรือมาก

บางทีก็เป็นเพราะเรามีเงินน้อย ก็ซื้อได้เล็กน้อย  คนรับก็ต้องเห็นใจด้วย

สิ่งสำคัญของการให้ของขวัญ คือ น้ำใจ….

แต่การให้ของขวัญแบบสาธารณะ  มักมีระบบพวกเดียวกันให้เยอะ คนอื่นให้น้อย

เรื่องแบบนี้ทำให้เด็ก ๆ เสียใจกันมาเยอะแล้ว

ถ้าเพื่อน ๆ เจอก็ทำใจ  เถอะนะ…. คนเห็นแก่ตัวมีมากในโลก

แต่เพื่อนที่ดี ก็ไม่ได้เหลือศูนย์หรอก

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.