Bubee Homepage

28 มิถุนายน 2014 ที่ลี้ภัย

พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย และทรงเป็นกำลังของพวกเรา
ทรงเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามทุกข์ยาก

ถอดความจาก สดุดี 46:1

God Is My Refuge

เชื่อไหมว่า พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย เมื่อเราเจอกับภัยร้ายในชีวิต
เชื่อไหมว่า ทรงเป็นกำลังให้เราสู้ต่อไป
เชื่อไหมว่า ทรงช่วยเหลือเราเสมอ
หากเราเชื่อเช่นนั้น
พระเจ้าทรงได้รับเกียรติ และทรงทำตามพระสัญญาของพระองค์
ที่จริง ทรงทำดีให้เราเสมอ
แต่เมื่อเราไม่เชื่อ เท่ากับเราไม่ยื่นมือของเราออกไปรับ
พระคุณของพระเจ้าที่รอเราอยู่

ปิดการแสดงความคิดเห็น.