Bubee Homepage

28 มีนาคม 2014 ให้ทุกข์แก่ท่าน

พวกเจ้าเที่ยวไปให้คนอื่นแบกภาระหนัก ๆ ที่แบกกันแทบไม่ไหว

แต่เจ้ากลับไม่ช่วยแบกสักนิดเดียว 

ถอดความจาก ลูกา 11:46

Daily2014_3_28

คนที่ใหญ่โตในสังคมยิวสมัยก่อนนั้น มีทั้งข้าราชการ
ทหาร ปุโรหิต ฟาริสี และพวกที่เชี่ยวชาญกฎบัญญัติ หรือเรียกว่า ธรรมาจารย์
ธรรมาจารย์เหล่านี้ มีหน้าที่ออกกฎต่าง ๆ
เป็นกฎทางศีลธรรมมากมาย เกินกว่าที่พระเจ้าเคยให้ไว้
ส่วนเหล่าฟาริสีก็เป็นผู้ที่เอากฎนั้นมาบังคับให้ประชาชนทำตาม
ทั้งสองพวกนี้ แม้จะไม่เหมือนกันนัก แต่ก็สมคบคิดกันที่จะ
เป็นคนใหญ่โตในสังคม เอาเปรียบคนที่ต่ำต้อยกว่าตน

คนหนึ่งได้ยินที่พระเยซูบอกถึงวิบัติของฟาริสี ก็เลยทูลว่า
“ท่านอาจารย์  ที่ท่านกล่าวว่าเหล่าฟาริสี
เท่ากับท่านอาจารย์กำลังตำหนิพวกเราด้วย”
“เจ้าก็เช่นกัน”  พระเยซูทรงตอบเขาตรง ๆ เกินคาด
พวกเขาคิดว่า พระเยซูน่าจะเว้น และปลอบใจว่า พวกเขาทำดีอยู่แล้ว
แต่….
“พวกเจ้าเที่ยวไปให้คนอื่นแบกภาระหนัก ๆ ที่แบกกันแทบไม่ไหว
แต่เจ้ากลับไม่ช่วยแบกสักนิดเดียว  นี่จะนำวิบัติมาหาตัวเจ้าเอง”

นี่ไง…โดนเข้าแล้ว พวกธรรมาจารย์ที่คิดว่าตัวเองดีกว่าฟาริสี
ก็จะเจอวิบัติเช่นกัน

เพื่อน ๆ ครับ กฎของเขาที่ดูไร้สาระอย่างเช่น ในวันสะบาโต ห้าม
ขนสิ่งใดด้วยมือซ้าย หรือมือขวา  ต้องใช้หลังมือแทนเป็นต้น

ปิดการแสดงความคิดเห็น.