Bubee Homepage

28 สิงหาคม 2013 หลอกล่ออีกอย่าง

มารได้นำพระเยซูขึ้นไปบนภูเขาสูง  เพื่อให้ดู…………

ถอดความจาก ลูกา 4:5


Daily2013_8_28-1

 เมื่อหลอกล่อให้พระเยซูทรงทำตามใจมันไม่ได้อีก  มันก็ไม่ละความพยายาม

“เอาอย่างนี้ ท่านขอรับ โปรดขึ้นมาที่สูงกับข้าหน่อย
ข้าอยากให้ท่านได้ชมอะไรสักนิด”

เมื่อพระเยซูทรงอยู่บนที่สูงกับมาร
มารก็ได้ชี้ให้พระองค์มองไปรอบ ๆ   อย่างภาคภูมิใจ

Daily2013_8_28-2

 

สิ่งที่พระเยซูทรงมองเห็นก็คือ ประเทศต่าง ๆ และความมั่งคั่งร่ำรวยของโลกนี้
ในใจของมารคิดว่า “สำเร็จแน่คราวนี้!”

จากนั้นจึงกล่าวว่า
“ทั้งสิทธิอำนาจเหนือประชาชาติทั้งสิ้น ข้าจะให้ท่าน
ศักดิ์ศรีอันตระการตาที่ข้าได้รับมา  ข้าจะให้ใครก็ได้ตามใจข้า
สนใจไหม ท่านเยซู?…..”

ถ้ามารพูดเช่นนี้กับเรา  เราจะตอบอย่างไร?

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.