Bubee Homepage

28 เมษายน 12 คนรับโทษหนัก

จงระวังพวกธรรมาจารย์ให้ดี 

ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา ให้คนคำนับกลางตลาด

ถอดความจากมาระโก 12:38

ไม่ทราบนามผู้วาด

คนแบบธรรมาจารย์ที่พระเยซูทรงกล่าวถึงนั้น  มีมาแต่สมัยโบราณจนทุกวันนี้

มีในทุกวัฒนธรรม  ทุกสังคม   ลองอ่านที่พระเยซูตรัสซิ

“จงระวังพวกธรรมาจารย์ให้ดี

พวกเขาชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา  (คนจะได้คิดว่าเขามั่งคั่ง เป็นคนสูงส่ง)

ชอบให้ผู้คนทำความเคารพกลางตลาด (คนจะได้เห็นว่า พวกเขานั้นเป็นคนดี)

ชอบนั่งข้างหน้าในธรรมศาลา และงานเลี้ยง  (คนจะได้คิดว่าพวกเขามีเกียรติ)

แต่เขามักริบเอาบ้านของหญิงม่าย  (นี่คือความจริง  เขากดขี่คนจน)

และทำทีอธิษฐานต่อพระเจ้ายาว ๆ (คนจะได้คิดว่า เขาเป็นคนเคร่งศาสนา) “

และเพราะเหตุที่กล่าวมานี้เอง   พระเยซูตรัสต่อไปว่า

“เขาทั้งหลายจะมีโทษหนักยิ่งขึ้น”

เอาละซิ  ถ้าเราทำตัวอย่างธรรมาจารย์พวกนี้  หรือแม้ใจของเราคิดอย่างเขา

เราต้องระวังให้ดี อย่างที่พระเยซูทรงเตือนจริง ๆ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.