Bubee Homepage

29 กรกฎาคม 11 วาจาบ่งความใน

เหตุว่า เธอจะพ้นโทษได้ หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้น 

ก็เพราะวาจาของเธอเอง

ถอดความจาก มัทธิว 12:37

พระคำตอนนี้ ดูไปพร้อมกับการ์ตูนวันนี้ มันซับซ้อนไปหรือเปล่า

เพื่อน ๆ ลองคิดซิว่า  มีบางครั้งเราทำตัวเหมือนคุณนายคนนี้บางไหม

อะไรในเรื่องที่น่าเสียใจที่สุด

ถ้าเราเป็นลูกของคุณนาย  เราจะรู้สึกอย่างไร

ถ้าเราเป็นคุณพ่อ หรือคุณแม่ของคุณนาย  เรารู้สึกอย่างไร

ใจลึก ๆ ของคุณนายเป็นคนแบบไหนจริง  ๆ

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.