Bubee Homepage

29 กรกฎาคม 2014 เจ้าลามือใหม่

เจ้าลาตัวนี้ ไม่เคยมีใครขี่มันเลย 
จงแก้เชือกลา  และจูงมันมาที่นี่

ถอดความจาก ลูกา 19:30

Daily2014_7_29

หลังจากที่พระเยซูทรงเล่าอุปมาเรื่องเงินสิบมินา

พระองค์ก็ทรงนำพวกเขา  มุ่งไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
พระองค์ทรงมีเป้าหมายแล้วว่า จะทรงทำอะไร
แต่ศิษย์ของพระองค์ไม่รู้

เมื่อมาถึงหมู่บ้านชื่อ เบธฟายี กับหมู่บ้านเบธานี
พวกเขาก็ขึ้นไปยังภูเขามะกอกเทศ
พวกเขามองไปยังกรุงเยรูซาเล็ม….
แล้วพระเยซูตรัสสั่งศิษย์สองคนว่า

“จงเข้าไปหมู่บ้านข้างหน้านี้
เมื่อเข้าไป เจ้าจะพบลาตัวหนึ่งผูกเอาไว้
เจ้าลาตัวนี้ ไม่เคยมีใครขี่มันเลย
จงแก้เชือกลา  และจูงมันมาที่นี่”

“ขอรับ ท่านอาจารย์”
“อ้อ.. หากมีคนถามว่า ..เจ้าแก้ลานี้ไปทำไม
ก็ให้บอกว่า เราต้องการใช้ลาตัวนี้”

ศิษย์ทั้งสองเข้าไปในหมู่บ้าน  และก็พบลาตัวหนึ่ง
“ดูนั่น  ดูนั่น  มีลูกลาผูกอยู่  ข้าว่าต้องเป็นตัวนี้แน่”

“ใช่  ข้าก็ว่าอย่างนั้น” แล้วทั้งสองก็แก้เชือกลา

ทันใดนั้น เจ้าของลา โผล่หน้ามาถามว่า

“อ้าว นั่น … เจ้าแก้ลูกลาไปทำไมกัน?”
“อ้อ… คือว่า ท่านเยซูต้องการลูกลานี้ขอรับ”
“อย่างนั้นรึ?  เอา..ถ้าอย่างนั้นก็ตามสบายนะ”
เขาทั้งสองจึงจูงลูกลาตัวนั้นมาหาพระเยซู…..

ปิดการแสดงความคิดเห็น.