Bubee Homepage

29 ตุลาคม 11 งานเลี้ยงใหญ่

ถ้าเราจะให้เขากลับไปบ้านทั้ง ๆ ที่ไม่ได้กินอาหาร
เขาจะหิวโหย หมดแรงกลางทาง

ถอดความจาก มาระโก 8:3

 

ครั้งนี้  พระเยซูกับประชาชนมาอยู่ด้วยกันถึง  3 วัน

คนที่มีเสบียงมา ก็กินจนหมด  หลายคนก็อดได้ เพราะอยากฟังพระเยซูสอน

พระเยซูทรงสงสารเขา และจะไม่ให้พวกเขากลับบ้านไปโดยไม่มีอะไรถึงท้อง

เพื่อนสนิทของพระเยซู ถามพระองค์ว่า “ที่กันดารอย่างนี้ จะหาอาหารให้เขากินอิ่มได้ที่ไหน?”

ถามแปลกจริง!

ครั้งหนึ่งพระเยซูเคยเลี้ยงอาหารคนกว่า 5000 คนด้วย ขนมปัง 5 ก้อน กับปลา 2  ตัว

พวกเขาเคยเห็นพระเยซูเลี้ยงคนมากมาย มาแล้ว  วันนี้ มี 4000 ไม่รวมผู้หญิงกับเด็ก

และเขาก็มีขนมปังอยู่ในย่ามอีกตั้ง  7 ก้อน…..

เราไม่ทราบว่า พระเยซูทรงคิดอย่างไรกับเพื่อน  ของพระองค์เหล่านี้  แต่พระองค์ทรงเอาขนมปังทั้ง 7  ก้อนนั่นมา

ทรงให้ทุกคนนั่งลง และทรงขอบคุณพระเจ้า จากนั้น ก็ทรงหักส่งให้เพื่อนของพระองค์แจกแก่ประชาชน

ยัง  ยังไม่พอ    บางคนมีปลาแห้งตัวเล็ก ๆ  พระองค์ทรงเอามันมาขอบคุณพระเจ้าเช่นกัน

จากนั้นก็ให้แจกแก่ประชาชนด้วย  ทุกคนกินอิ่ม  มีเรี่ยวมีแรงที่จะเดินทางกลับบ้านได้สบาย

และพระองค์ลาจากประชาชน  ทรงลงเรือไปยังเมืองดาลมานูธา

 ปิดการแสดงความคิดเห็น.