Bubee Homepage

29 ตุลาคม 2013 ทำได้ไหม?

จงให้แก่ทุกคนที่ขอจากท่าน
และถ้าใครเอาของ ๆ ท่านไป
ก็อย่าทวงคืน

ถอดความจากลูกา 6:30

Daily2013_10_29-1

ทำไมพระเยซูจึงตรัสเช่นนี้
ให้แก่ทุกคนที่ขอ
ใครเอาของเราไป ให้เขามาคืนเอง
ไม่ต้องไปทวง
แต่ชีวิตทุกวันนี้ ในบริษัทกลับมีแผนกทวงหนี้
เพราะลูกหนี้จำนวนไม่น้อย
หนีหนี้เพราะต้องการโกงบ้าง
หนีเพราะไม่มีจะจ่ายคืนบ้าง
ว้า… อย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไรหรือ

Daily2013_10_29-2

 

พระเยซูกำลังสอนให้เรามีน้ำใจเสมอ
ไม่ให้หวงสิ่งที่มี
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราให้คนโน้นคนนี้จนไม่ให้คนในครอบครัวของเรานะ
เวลามีคนเอาของเราไป
ดูแล้วกันว่า แค่ไหนจึงจะเหมาะสม
เพราะคนที่เขาดีอยู่ เขาก็จะรู้จักคืน
รู้จักให้ มีน้ำใจเช่นกัน

 

แต่ถ้าเราให้ ให้ บางคนที่เห็นแก่ตัว
และจะทำให้เขาเสียนิสัยมากขึ้นไป
ก็ใช้ความคิดตรึกตรองดี ๆ ด้วยจ้า  

ปิดการแสดงความคิดเห็น.