Bubee Homepage

29 มกราคม 12 รับไม่ได้ขอรับ

เมื่อเขาได้ยินคำนั้น  หน้าของเขาก็สลดลงไปทันที

และเขาก็จากไปด้วยความทุกข์

เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของมากมาย

ถอดความจาก มาระโก 10:22

Christ and the Rich Young Ruler by Heinrich Hofmann (1889)

ชายหนุ่มผู้มั่งคั่งมาถามพระเยซูว่า เขาจะต้องทำอย่างไร จึงจะได้ชีวิตนิรันดร์  ได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไป

ตัวของเขาเองนั้น ได้ถือรักษาธรรมบัญญัติมาอย่างเคร่งครัดตั้งแต่เป็นเด็ก ๆ

แต่ในใจลึก ๆ  เขารู้สึกว่า มันยังไม่ใช่  สิ่งที่เขาทำมาตลอดมันไม่น่าจะใช่ จึงมาทูลถามพระเยซูให้แน่ใจ

คำตอบของพระเยซูทำให้เขาเป็นทุกข์มาก    คำตอบของพระองค์นั้น คาดไม่ถึง!

เพราะพระองค์ตรัสว่า

“ให้ไปขายทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่  แจกให้คนจน  เท่ากับว่า ท่านจะมีสมบัติในสวรรค์
จากนั้นก็ให้ตามเรามา   และเป็นสาวกของเรา”

เขาตกใจจริง ๆ … เพราะเขารวยมาก

และเขาไม่อาจทำอย่างที่พระเยซูบอกได้

อะไรกัน แค่รักษาบัญญัติยังไม่พอ   แต่ต้องทิ้งทุกสิ่ง และตามพระองค์ไป

รับไม่ได้ขอรับ…

ปิดการแสดงความคิดเห็น.