Bubee Homepage

29 มกราคม 2014 ปฏิเสธตัวเอง

 

ถ้าใครต้องการติดตามเรา  ให้เขาปฏิเสธตนเอง 

รับกางเขนของตน แบกทุกวัน และตามเรามา 

ถอดดความจาก ลูกา 9:23

 Daily2014_1_29

คนที่ต้องการดำเนินชีวิตตามพระเยซูจริง ๆ
ก็ต้องปฏิเสธตัวเอง

แถมทุกวัน ยังต้องรับกางเขนของตน  แบกมันทุกวัน

แล้วจึงตามพระองค์ไป

ทำไมต้องทำอย่างนั้น?……

ก็ลองดูชีวิตของหนูอ้ำดู

พ่อแม่ หาเช้ากินค่ำ     หนูอ้ำไม่เคยใส่ใจ

แต่เมื่อได้ยินว่า”ให้     รับไว้ กางเขน แบกตาม”

หนูอ้ำไม่รอแม่ชวน   ทำด่วน โดยไม่ต้องถาม 

หนูอ้ำเข้าช่วย แบกหาม  ขายของช่วยด้วยเต็มใจ 

 อ้ำรับภาระแม้หนัก   ด้วยรัก  ด้วยความสดใส

ช่วยแบ่งช่วยรับทำให้  พระทัยพระเจ้ายินดี 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.