Bubee Homepage

29 มีนาคม 12 การผจญภัยของนายมิน 28

ขอพระเจ้าทรงโปรดอุ้มชูฉันไว้

อย่าให้ความหวังของฉันสูญสลายไป

ถอดความจากสดุดี 119:116

ข้างบน  เป็นคำอธิษฐานจากส่วนลึกของหัวใจมิน

ใจของเขาแทบแตกสลายที่ต้องจากครอบครัว

จากไปโดยไม่รู้ว่าจะต้องไปไหน  ไกลแค่ไหน นานแค่ใด

แต่อยู่กับพวกเขาก็ไม่ได้ เพราะจะพากันเดือดร้อนยิ่งกว่านี้

มิน เลือกที่จะหนีไป  และฝากครอบครัวของเขาไว้กับพระเจ้า

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่จะป้องกันไม่ให้ความหวังของเขากลายเป็นความสิ้นหวัง

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.