Bubee Homepage

29 สิงหาคม 11 มุมมองใหม่ 6

ดูซิ  ที่พี่น้องจะอยู่ด้วยกัน
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ก็ดีและน่าชื่นใจมากยิ่งนัก

ถอดความจาก สดุดี 133:1

การที่พี่กับน้องรักกัน  สามัคคีกัน  มันก็เป็นสิ่งยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว

บ้านที่พี่น้องแข่งกัน  ทะเลาะกันตลอดเวลา  มันเป็นบ้านที่ไม่สงบ ไม่มีความสุข

ในเมืองไทยของเรา มีครอบครัวกี่ครอบครัวจาก 63 ล้านกว่าคนนะ?

นับยากแฮะ

ถามตัวเราเองว่า บ้านของเราเป็นบ้านรักกัน หรือสู้กัน

อยากให้เป็นบ้านที่พี่น้องรักกัน ก็ต้องพยายามนะ

ยอมเสียเปรียบ  ยอมเป็นรอง  ยอมกัน ต่างคนต่างยอมกัน

ความรักก็จะเพิ่มพูนจ้า

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.