Bubee Homepage

29 เมษายน 12 คนที่ให้มากสุด

คนทั้งปวงได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาถวาย

แต่หญิงผู้นี้ ขัดสนที่สุด

เธอยังเอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาถวายจนหมด

ถอดความจาก มาระโก 12:44

http://www.flickr.com/photos/7663207@N02

วันหนึ่ง พระเยซูทรงนั่งอยู่หน้าตู้เก็บเงินถวายของพระวิหาร

ผู้ที่มาถวายเงินนั้น มีแรงจูงใจที่ต่างกันไป

พระเยซูทรงเห็นคนร่ำรวย  ได้เอาเงินของตนมาถวายเป็นอันมาก

เสียงกระทบของเหรียญ  ดังไปทั่วบริเวณ เมื่อเศรษฐีเหล่านี้ หย่อนลงไปในตู้

เสียงดัง  และเป็นเวลานาน  … พวกเขาให้เยอะมาก

แต่หลังจากนั้นเอง มีหญิงม่ายคนหนึ่ง

เอาเหรียญทองแดงที่มีค่าน้อยนิดเพียง 2 เหรียญ

หยอดในตู้ด้วยความรู้สึกว่า เธอรักพระเจ้าเหลือเกิน เธออยากถวาย

พระเยซูทรงเห็นเธอ และทรงล่วงรู้ถึงชีวิตอันแสนขัดสน

พระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า

“หญิงผู้นี้  ถวายมากกว่าใคร ๆ ในนี้

คนทั้งปวงได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาถวาย

แต่หญิงผู้นี้ ขัดสนที่สุด

เธอยังเอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาถวายจนหมด”

เพื่อน ๆ ครับ   การให้จึงไม่ใช่เรื่องของจำนวน

แต่เป็นการเต็มใจที่จะให้ชีวิตทั้งหมดที่มีอยู่  ยอมให้หมด  …….

และหญิงผู้นี้ทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่า

เธอเชื่อว่า มื้อต่อไปของเธอและลูก ๆ  นั้น พระเจ้าจะทรงจัดหาให้อย่างแน่นอน

เหมือนอย่างที่ทรงทำให้เธอมาไม่ยั้งหยุด


ปิดการแสดงความคิดเห็น.