Bubee Homepage

29 เมษายน 2014 แผ่นดินของพระเจ้า

แผ่นดินของพระเจ้าเหมือนสิ่งได
เราจะเปรียบเทียบกับอะไรดี
ก็เปรียบเหมือนเมล็ดพืช….

ถอดความจาก ลูกา 13:19

Daily2014_4_29

เมล็ดพืช?
ทำไมพระเยซูทรงเปรียบแผ่นดินของพระเจ้าว่าเป็นเมล็ดพืช?
และที่พระเยซูหมายความถึงก็เป็นเมล็ดมัสตาร์ดเสียด้วย
เป็นเมล็ดที่เล็กมาก ๆ …
แผ่นดินของพระเจ้า คือการปกครองของพระเจ้าในชีวิตเรา
เราให้พระเจ้าเป็นกษัตริย์เหนือชีวิต เหนือหัวของเรา
แต่ทำไมมันเล็กมากขนาดนั้น…..???

พระเยซูทรงอธิบายว่า
มันเป็นเมล็ดที่คนหนึ่งเอาไปปลูกไว้ในสวนของตัวเอง
ต่อมา มันก็งอกขึ้นกลายเป็นต้นสูง
นกก็มาทำรัง อาศัยอยู่ในกิ่งก้านของมันได้

เพื่อน ๆ เห็นอะไรไหมครับ?
เวลาเราแสวงหาพระเจ้าก่อน  ยอมให้พระองค์ครองใจเราก่อน
ชีวิตของเราจะเติบโต เบิกบาน เป็นที่พึ่งพาของคนอื่นได้ด้วย

เจ๋ง จริง ๆ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.