Bubee Homepage

3 กรกฎาคม 2013 พ่อแม่ที่แสนชรา

เพื่อนบ้านและญาติพี่น้องได้ยินว่า พระเจ้าได้ทรงกรุณาแก่นาง

พวกเขาจึงมาแสดงความยินดี 

ถอดความจาก ลูกา 1:58

Daily2013_7_3-1ถึงเวลาที่เอลีซาเบธจะคลอดบุตร ใคร ๆ ต่างก็ทายกัน อยากให้ได้ลูกชาย

ทั้ง ๆ ที่ทั้งเศคาริยาห์ และเอลีซาเบธรู้อยู่ว่า ทั้งสองจะได้ลูกชายแน่นอน

“ผู้ชาย…. ผู้ชาย!  ป้าเอลีซาเบธคลอดลูกเป็นชาย “

ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านต่างพากันดีใจยกใหญ่

กระโดดโลดเต้นกันด้วยความยินดี

คนที่ดีใจสุดก็คือ เศคาริยาห์และเอลีซาเบธนั่นเอง

Daily2013_7_3-2

แล้วอยู่มาวันที่แปด ก็พาเด็กน้อยมาเข้าสุหนัต (ตัดปลายองคชาติ เป็นธรรมเนียมของชาวยิว)

“เอ้า ตั้งชื่อไปเลย ให้ชื่อเศคาริยาห์ตามพ่อ เบน เศคาริยาห์ เป็นไง ดีไหม?”

“ไม่ได้จ๊ะ” เอลีซาเบธตอบ “ต้องให้ชื่อว่า ยอห์นเท่านั้น”

“แต่ไม่มีญาติคนไหนชื่อยอห์นเลยนะ  แล้วจะมาตั้งชื่อแหวกแนวอย่างนี้ได้ไง?”

“ไป  ไปถามพ่อของเขาแล้วกันว่า จะให้ชื่ออะไร “

“ตกลง ไปถามพ่อแล้วกัน”

 

 

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.