Bubee Homepage

3 กันยายน 2014 เตรียมที่เตรียมทาง

 ”จงไปจัดเตรียมปัสกาให้กับพวกเราให้เรียบร้อย”

ถอดความจาก ลูกา 22:8

Daily2014_9_3

หลังจากที่ยูดาสไปสมคบกันทรยศพระเยซูกับพวกปุโรหิต
ก็ถึงวันเทศกาลขนมปังไม่ใส่เชื้อ
ซึ่งในวันนั้น จะมีการถวายเครื่องบูชาเป็นลูกแกะ
พระเยซูทรงสั่งเปโตรกับยอห์นว่า

“จงไปจัดเตรียมปัสกาให้กับพวกเราให้เรียบร้อย”
“ขอรับ… แต่พระองค์ทรงต้องการให้เราเตรียมไว้ที่ไหน?”
“เจ้าจงเข้าไปในเมือง
เมื่อเข้าไป จะพบชายคนหนึ่งทูนหม้อน้ำบนหัว มาพบกับเจ้า
จงตามเขาไปยังบ้านหลังหนึ่ง  เขาจะเข้าไปในบ้านหลังนั้น “

“ขอรับ” ทั้งสองพยายามจำคำสั่งของพระเยซู
“เมื่อพบเจ้าของบ้าน เจ้าก็ถามเขาว่า
พระอาจารย์ถามว่า ห้องที่จะให้รับประทานปัสการ่วมกันนั้น อยู่ที่ไหน?
เขาก็จะให้เจ้าขึ้นไปดูห้องใหญ่ที่เขาเตรียมไว้อย่างเรียบร้อย

เจ้าก็เตรียมปัสกาที่นั่นแหละ”

ทั้งสองออกไปทำอย่างที่พระเยซูสั่ง
มหัศจรรย์มาก ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างที่พระองค์ทรงบอก
ราวกับเขียนเอาไว้ล่วงหน้า!

เพื่อน ๆ ครับ ปัสกานั้น คือเขาจะระลึกถึงวันที่พระเจ้าทรงช่วยให้อิสราเอล
พ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์ ปัสกา มาจากภาษาฮิบรูว่า ปาสาค หมายถึงผ่านไป
ตอนนั้น พระเจ้าจะทรงประหารบุตรหัวปีของชาวอียิปต์
พระเจ้าทรงสั่งให้คนอิสราเอล นำเลือดแกะทาไว้ที่ประตูหน้าบ้าน
ทูตมรณะจากพระเจ้าจะไม่สังหารลูกชายหัวปีที่อยู่ในบ้านนั้น
ความหมายของเลือดนั้น ลึกซึ้ง  พระเจ้าทรงหมายถึงเลือดของพระเยซูครับ
แม้เหตุการณ์จะเกิดก่อนพระเยซูมานานมาก
แต่พระเจ้าก็ทรงให้คนอิสราเอลระลึกถึงเทศกาลปัสกามาจนกระทั่งทุกวันนี้
พระเจ้าจะไม่ทรงลงโทษบาปของคนที่อยู่ใต้พระโลหิตของพระเยซู
นั่นคือ พวกเขาเชื่อในการไถ่บาปของพระองค์​

ลองกลับไปอ่านที่นี่ครับ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.